Het KKVV systeem

KKVV is een compleet online beheersysteem voor alle soorten verhuur. Eigentijds, met een App voor de smartphone waar ook de huurders gebruik van maken. De meeste beheersystemen zijn boekhoudprogramma’s. KKVV is echter gebouwd rondom de dagelijkse praktijk van de huurder en verhuurder. Alles wat in deze relatie belangrijk is, zit in het KKVV systeem:

- oplevering woonruimten
- huuradministratie (huren automatisch in te lezen vanaf de bank)
- module afrekening servicekosten
- klachtenadministratie en afwikkeling (automatisch doorsturen van klachten mogelijk)
- volledige communicatie en dossiervorming m.b.t. leefbaarheid in én rondom een verhuurpand
- (brand)veiligheid in het verhuurde pand
- check in/out functies voor bijvoorbeeld huismeester/schoonmaak
- tool voor de verhuur, onder andere via HuurEnWoon
- en nog veel meer!

Doordat verschillende zaken (oplevering, brandveiligheid) zowel door de verhuurder als door de huurder worden vastgelegd zorgt dit voor een transparante huursituatie met unieke tweezijdige waarnemingen (verhuurder – huurder). Doordat ook alle communicatie (klachten, berichten van verhuurder aan huurders) kan worden opgeslagen in het KKVV systeem zorgt dit voor volledige en transparante dossiervorming per pand.

Kortom: als verhuurders meedoen met KKVV tonen zij aan dat zij goede verhuurders zijn. KKVV is het instrument waarmee invulling kan worden gegeven aan ‘Goed Verhuurderschap’. Bekijk hieronder een korte video over het keurmerk van KKVV:

 

Brandveiligheid

In het KKVV beheersysteem zit een brandveiligheidsmodule om de brandveiligheid in kamerverhuur panden te vergroten. Door deze brandveiligheidsmodule te gebruiken toont u zorgplicht m.b.t. het woongebouw waarin u woonruimte(n) verhuurt. Deze module is dus van belang voor de veiligheid van uw huurders, maar ook voor uw eigen aansprakelijkheid. En dat wordt steeds belangrijker: NOS - Raadslid (én verhuurder) vervolgd voor fatale brand Leeuwarden.

Het principe rondom het brandveiligheidskeurmerk van KKVV is dat een verhuurder (eigenaar) met de applicatie zelf kan registreren of zijn eigen pand voldoet aan het basisniveau van KKVV. De verhuurder wordt in de app door een menu geleid en moet foto's maken van o.a. de brandblussers en rookmelders.

Als de eigenaar zijn eigen pand goedkeurt worden de huurders uitgenodigd om de registratie in de applicatie uit te voeren.

Het keurmerk van KKVV wordt pas verstrekt indien tenminste één huurder ook d.m.v. registratie bevestigt dat de brandveiligheidssituatie in het pand in orde is.

Ook als uw pand voldoet aan KKVV basisniveau, blijft het uw verantwoordelijkheid om toe te zien op de veiligheid in uw pand. KKVV garandeert NIET dat uw pand te allen tijde brandveilig is!

Uitgangspunten KKVV module brandveiligheid:

  1. Initiatief start altijd bij verhuurder en de controle kan op de smartphone met de KKVV app worden uitgevoerd.
  2. Als een verhuurder een controle volledig heeft afgerond, wordt vervolgens de huurder uitgenodigd om zelf ook te registreren.
  3. Een controle duurt ongeveer tussen de 5-15 minuten.
  4. Als één huurder de hele controle doorlopen heeft én akkoord geeft, voldoet het pand automatisch aan “Keurmerk KKVV Basisniveau”
  5. De registratie cyclus moet elk half jaar herhaald worden.

Met behulp van deze applicatie houden huurder en verhuurder samen toezicht op de brandveiligheid in het woongebouw.
 

Als u KKVV gebruikt kunt u met één systeem alles regelen rondom uw verhuurpand.

Meer weten? Bekijk ook:

Meedoen aan KKVV

KKVV: de kosten voor verhuurder