Tip 1 Hang een rookmelder op en test deze maandelijks

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets. Je wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat de rook veel giftige gassen bevat, raak je al snel bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten! Een rookmelder waarschuwt je met een luid alarm. Aan een rookmelder met een lege batterij heb je niets. Test de rookmelders iedere maand en vervang de batterij meteen als deze leeg is.

To
Tip 2

Tip 2 Maak een vluchtplan

Wat doe je als er brand uitbreekt? Kun je wel snel genoeg het huis uit komen? Maak samen met je huisgenoten een vluchtplan.

Tip 3 Houd vluchtroutes vrij

Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met fietsen, vuilniszakken of wat dan ook.

Tip 3
Tip 4

Tip 4 Rook nooit in bed!

Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met een brandende sigaret in slaap valt.

Tip 5 Geen peuken zomaar in de prullenbak

Sigarettenpeuken kunnen nog erg lang smeulen. Houdt de asbak daarom even onder de kraan en gooi de peuken dan pas in de afvalbak.

Tip 5
Tip 6

Tip 6 Gebruik geen straalkachel

Een straalkachel wordt zo heet dat als er per ongeluk kleding op valt of er iets te dichtbij staat, er brand ontstaat. Ook kan door overbelasting van de elektrische installatie een brandgevaarlijke situatie ontstaan. 

Tip 7 Gebruik zo min mogelijk verlengkabels

Maak zo weinig mogelijk gebruik van verlengkabels en losse stekkerblokken. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere elektrische apparaten, zeker als dit apparaten zijn die een verwarmingselement hebben, kan overbelasting optreden. Zijn er te weinig stopcontacten? Overleg dan met de verhuurder of het mogelijk is om extra stopcontacten bij te plaatsen.

Tip 7
Tip 8

Tip 8 Wees voorzichtig met opladers

Leg een mobiele telefoon, laptop of tablet die oplaadt niet in bed. De warmte die bij het opladen vrijkomt kan niet voldoende weg.

Opladers zijn vaak oorzaak van brand. Laat opladers daarom niet onnodig in het stopcontact zitten. 

Tip 9 Controleer de gasslang

Controleer de gasslang van het kooktoestel elk jaar. Een zwarte gasslang moet elke vijf jaar worden vervangen. Vaak staat de productiemaand op de slang vermeld. Is deze niet meer leesbaar of zie je scheurtjes of andere onregelmatigheden? Vervang de slang dan meteen.

Tip 9
Tip 10

Tip 10 Zorg voor blusmiddelen

Overleg met de verhuurder over het plaatsen en onderhoud van brandblussers. Hang een blusdeken in de keuken. Zorg dat deze goed bereikbaar is.

Meer informatie?

Kijk eens op Veilig op kamers, waar ook een pdf bestand met verdere informatie beschikbaar is.