Privacy

Privacy verklaring Stichting KKVV

 

Stichting KKVV (KvK nummer: 70148228) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de App en bij het registratieproces tot het aanmaken van een Account. Voor al deze gegevens geldt onderstaande verklaring.

Voorop staat dat Stichting KKVV behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van Gebruikers. In deze Privacy verklaring wordt gedetailleerd uitleg gegeven hoe Stichting KKVV omgaat met de Privacy van Gebruikers.

 

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die van de naam zijn ontdaan kunnen in combinatie met andere gegevens indirect identificeerbaar zijn. Ook dit zijn dan persoonsgegevens.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een Account wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Om u te kunnen registeren en gebruik te kunnen maken van de app vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw naam 
 • uw adres
 • uw geslacht
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw (mobiele) telefoonnummer
 • uw bankrekening nummer

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Het leveren van de diensten en service van de KKVV App, te weten het beheer van uw huurregistraties, controle van de brandveiligheid, controle van de oplevering woonruimte, klachtenregistratie, informatie en communicatie trajecten, alsook het beheer van uw Account.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Voor de naleving van en aanspraken uit deze Privacy verklaring.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken.

Verzet & correctie

In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kunt u tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@kkvv.nl

Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zullen wij de verwerking beëindigen. Voor een verzet dat ongegrond is kunnen wij, in lijn met de AVG wetgeving, een vastgestelde vergoeding in rekening brengen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar  info@kkvv.nl

Wij zullen u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre wij aan het correctieverzoek kunnen voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de AVG of een andere wet zijn verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting KKVV heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op uw mobiele apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de App. Ook maken wij gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze App gebruikt. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw mobiele apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van onze App, dan wel kan het zijn dat sommige delen van onze App voor u niet toegankelijk zijn.

Wijziging Privacy verklaring

Het is mogelijk dat in deze Privacy verklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacy verklaring is gepubliceerd op onze Website. Houdt de Website dus goed in de gaten. Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2018.

Nijmegen, augustus 2018