Het KKVV systeem

De applicatie van KKVV is ontwikkeld om de brandveiligheid in kamerverhuurpanden te vergroten.

Het KKVV systeem bestaat uit een website (met een volledig huurregistratiesysteem) en uit een applicatie voor de smartphone (waarmee gemakkelijk foto's kunnen worden verzonden).

Het principe rondom het brandveiligheidskeurmerk van KKVV is dat een verhuurder (eigenaar) met de applicatie zelf kan registreren of zijn eigen pand voldoet aan het basisniveau van KKVV. De verhuuder wordt in de app door een menu geleid en moet foto's maken van o.a. de brandblussers en rookmelders.

Als de verhuurder zijn eigen pand goedkeurt wordt u als huurder uitgenodigd om de registratie in de applicatie uit te voeren.

Het keurmerk van KKVV wordt pas verstrekt indien tenminste één huurder ook d.m.v. registratie bevestigt dat de brandveiligheidssituatie in het pand in orde is.

Als huurder is meedoen in uw eigen belang. Uw woonsituatie zou brandveilig moeten zijn en met de applicatie van KKVV kunt u aangeven of dit ook daadwerkelijk het geval is. Zo niet, dan wordt uw verhuurder hier op gewezen en gevraagd om de brandveiligheidssituatie te verbeteren.

Belangrijk om te weten is dat een huurder nooit de verantwoordelijkheid draagt over de veiligheid in het pand wanneer de huurder aangeeft dat de brandveiligheid (volgens hem/haar) in orde is!

Het is niet wenselijk (maar niet verboden) indien elk half jaar dezelfde huurder steeds deze registratie uitvoert. Het is goed als meerdere huurders deze verantwoordelijkheid op zich nemen!

Bekijk hieronder een korte video over het keurmerk van KKVV:

 

Meedoen aan KKVV

Een huurder kan zich (nog) niet zelfstandig aanmelden om mee te doen aan KKVV. Wel horen wij het graag als u als huurder uw pand gecontroleerd zou willen zien door KKVV. 

Pas nadat een verhuurder zich voor KKVV heeft aangemeld kan de huurder aan de slag.
Op een bepaald moment ontvangt hij/zij vanuit KKVV een e-mail bericht met daarin een wachtwoord.

Met dit wachtwoord en het e-mail adres kan de huurder de applicatie openen en de website inzien. Op de website (www.beheer.kkvv.nl) is voor de huurder veel informatie beschikbaar m.b.t. zijn woonsituatie, zijn huurbetalingen etc.

Met hetzelfde e-mail adres en wachtwoord is ook de applicatie op de telefoon (app.kvv.nl) te openen. De KKVV app is ook te downloaden (AppStore & Google Play).

Met de app heeft de huurder de volgende functies tot zijn beschikking:

  1. Brandveiligheid

Hier registreert de huurder de brandveiligheid in het pand waarin hij woonruimte huurt. Registraties zijn zichtbaar op de site van KKVV (beheer.kvv.nl).

  1. Informatie

Hier staat relevante informatie over het pand voor de huurder: wifi code in het pand, hoe te handelen in geval van sleutelverlies, glasbreuk, CV probleem etc.

  1. Opleveringsniveau

Deze functie is van belang bij de start van een nieuwe huursituatie. De huurder registreert de situatie van het gehuurde bij aanvang van de huurperiode. Deze functie wordt opnieuw gebruikt bij het einde van de huurperiode.

  1. Klachtenregistratie

Deze functie is bedoeld om als huurder een klacht naar de eigenaar te sturen. Eventueel ondersteund door een foto.

  1. Foto's

Deze functie is bedoeld om foto's over andere zaken (bijv. meterstanden) te versturen.

 

Uitgangspunten KKVV systeem (brandveiligheid):

  1. Initiatief start altijd bij verhuurder
  2. Als een verhuurder een registratie cyclus volledig heeft afgerond, wordt vervolgens de huurder uitgenodigd om zelf ook te registreren
  3. Per registratie cyclus kunnen maximaal 2 huurders registreren (registreren duurt afhankelijk van het pand tussen de 5-15 minuten)
  4. Als één huurder de totale cyclus doorlopen heeft én akkoord geeft, voldoet het pand automatisch aan “Keurmerk KKVV Basisniveau”
  5. De registratie cyclus wordt elk half jaar automatisch herhaald

Bekijk ook onze tips voor veilig wonen:

Veilig op kamers