De nieuwe AVG

De nieuwe AVG – van groot belang voor uw verhuurorganisatie!

14 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Deze nieuwe wet heeft een grote impact op alle organisaties in Nederland en dus ook op alle verhuur- en beheerorganisaties. Iedereen die data verzamelt en opslaat dient te voldoen aan de eisen van de AVG wet. Er komt veel meer verantwoordelijkheid bij u als verhuurder te liggen!

Enkele eisen zijn onder andere:
- verhuurorganisaties moeten een geldige toestemming van de klanten (huurders) hebben waarin staat dat zij hun persoonsgegevens mogen verwerken en opslaan. Bovendien moet elke organisatie kunnen bewijzen dat zij deze geldige toestemming ook hebben gekregen. Een mondelinge toezegging tijdens het ondertekenen van het huurcontract voldoet niet!

- Huurders mogen om alle gegevens die de verhuurder heeft opgeslagen vragen en de verhuurder moet die in een standaardformaat kunnen aanleveren. Dit is het recht op dataportabiliteit. Zo kunnen huurders hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld wanneer zij willen overstappen naar een andere verhuurder/beheerder. Huurders kunnen zelfs eisen dat u, indien mogelijk, als verhuurder de persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe verhuurder/beheerder.

- Drie jaar nadat een huurder opgezegd heeft dient u de gegevens van de huurder te verwijderen of te anonimiseren. De periode van drie jaar is gebaseerd op het feit dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking. Aangezien huurders nog tot drie jaar terug een servicekosten afrekening mogen opvragen lijkt de termijn van drie jaar hier op zijn plaats.

- U moet registreren wie er toegang heeft tot de gegevens van de huurders en wanneer de huurders hier om vragen moet u dit aan kunnen tonen en doorgeven.

- U moet nieuwe en juiste algemene voorwaarden en privacy statements hebben, gebaseerd op deze nieuwe AVG wet. Deze moeten door de huurders ondertekend worden.

- Alle data die u opslaat moeten goed beveiligd zijn. Mocht het toch fout gaan dan moet u verantwoording afleggen. Dit betekent dat u als verhuurder moet kunnen aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens die u verwerkt te beveiligen.

Het KKVV systeem is een volledig online beheersysteem en hierin zijn alle bovenstaande zaken goed geregeld. Als u gebruik maakt van KKVV dan voldoet u automatisch aan alle eisen van de nieuwe AVG wet. Alle benodigde documenten (algemene voorwaarden, privacy statements) zullen wij aanleveren.
Met KKVV kunt u uw panden goed en verantwoord beheren!

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse in onze diensten naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op!

info@kkvv.nl - 024-3604599 - http://www.kkvv.nl/contact

 Terug naar het nieuws overzicht