Pilot rondom KKVV succesvol afgerond!

Gemeente, brandweer en KIWA willen door met KKVV.

26 september 2016

Persbericht

Met ondersteuning door de gemeente Nijmegen, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid sector Brandweer en KIWA (certificerende instantie) is tussen januari 2016 en september 2016 een pilot uitgevoerd om de brandveiligheid in kamerverhuurpanden te verbeteren. Hierbij is gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelde applicatie van Stichting Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid (KKVV). Deze week hebben alle deelnemende partijen verklaard dat de pilot succesvol is afgerond!
 
KKVV heeft een applicatie (app) ontwikkeld waarbij de verhuurder d.m.v. zelfregistratie zijn pand controleert op enkele cruciale onderdelen. Nadat de verhuurder van een pand zelf heeft geregistreerd dat zijn pand voldoet aan primaire eisen m.b.t. brandveiligheid, worden de huurders in dat pand uitgenodigd om zelf ook deze registratie uit te voeren. Zodra de huurder(s) ook hun controle goed en positief hebben afgesloten, voldoet het pand aan niveau 1 van het KKVV keurmerk. 
Het KKVV keurmerk kent 3 niveaus. Bij niveau 3 wordt voldaan aan de eisen volgens bouwbesluit.
Het streven is om in eerste instantie zoveel mogelijk verhuurders te laten deelnemen aan KKVV, om vervolgens zoveel mogelijk deelnemers op niveau 2 en niveau 3 van het KKVV keurmerk te krijgen.

De pilot is succesvol afgesloten omdat de kwantitatieve doelstelling (minimaal 30 kamerverhuurpanden, met minimaal 300 kamers moeten gaan voldoen aan de eisen van KKVV) ruimschoots is gehaald. Ook is d.m.v. een enquête een kwalitatieve analyse uitgevoerd onder de ca. 60 deelnemers. Ook hieruit komt eenduidig het beeld naar voren dat KKVV van toegevoegde waarde is m.b.t. de brandveiligheid in kamerverhuurpanden.

Tijdens de pilot is veel belangstelling getoond door andere belanghebbende partijen, waaronder een tiental andere gemeentebesturen, brandweerkorpsen, verzekeraar Nationale-Nederlanden en belangenvereniging Vastgoed Belang. Als verzekeraar heeft Nationale-Nederlanden regelmatig te maken met voor klanten de negatieve kanten van brand. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan brandveiligheid en steunt dit initiatief volledig. Ook Vastgoed Belang, een belangenvereniging van vastgoedinvesteerders, heeft aangegeven graag betrokken te worden bij een nieuw landelijk keurmerk, gebaseerd op de uitgangspunten van KKVV.

Gedurende de periode september 2016 - december 2016 zal een nieuwe projectgroep, bestaande uit Nationale Nederlanden, Vastgoed Belang, de gemeente Nijmegen, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid sector Brandweer en Stichting KKVV, onder andere de volgende doelstellingen nastreven:
1.    Er zal een nieuw en goed functionerend keurmerk in Nijmegen worden gerealiseerd, gebaseerd op de uitgangspunten van KKVV;
2.    Vervolgens zal er een nieuw en goed functionerend keurmerk voor Nederland worden gerealiseerd, gebaseerd op de uitgangspunten van KKVV;

Voor verdere informatie kunt u altijd mailen naar info@kkvv.nl.

 Terug naar het nieuws overzicht